ชำระภาษี ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ฉีดวัคซีน

อ่านต่อ

ติดต่อเรา

สำนักงานองค์ […]

อ่านต่อ

ภารกิจด้านต่างๆ

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ แบ่งไปตามกองต่างๆ ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

RSS ผิดพลาด: A feed could not be found at http://www.dla.go.th/servlet/RssServlet. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่