องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ (Chanyai Subdistirct Administrative Organization) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งมั่นพัฒนาบริการสาธารณะ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของ อบต.ได้ง่ายขึ้น ด้วยฟังก์ชันการทำงานต่างมากมาย